Ekzém

07.03.2010 16:07

 - akutní - denní aplikace do vymizení

 - chronický - 1-2 x týdně